చంద్రయాన్-3 ప్రయోగం ఎప్పుడో తెలుసా? || Chandrayaan-3 lunch date

జాబిల్లి రహస్యాలను తెలుసుకునేందుకు ఇప్పటికే చంద్రయాన్- 1, చంద్రయాన్ -2,  ప్రయోగాలు చేపట్టగా .. చంద్రయన్ 2  ప్రయోగం చివరి నిమిషంలో సంబంధాలు తెగిపోవడం వల్ల soft

Read more