కరోనావైరస్ లక్షణాలు? కరోనావైరస్ నుండి మనలన్ని మనం రక్షించ్చుకోవడం ఎలా?

Share this:

Coronavirus Cases: 1,26,510 Deaths: 4,637 Recovered: 68,317   Disease Coronavirus disease 20119 ( COVID 19 ) Location Worldwide First case 1 December 2019 ( china ) Confirmed  cases 1,26,000+ Recovered 68,000 Deaths 4,600+   కరోనావైరస్ వ్యాధి (COVID-19) వ్యాప్తి ఈ వెబ్‌సైట్‌లో మీరు 31 డిసెంబర్ 2019 న చైనాలోని వుహాన్ నుండి మొట్టమొదట నివేదించబడిన కరోనావైరస్ వ్యాధి (COVID-19) గురించి ప్రస్తుత … Read more