హ్యాకర్ అవ్వడం ఎలా? || Hacking In Telugu

Share this:
నేటి ఆధునిక సమాజంలో హ్యాకర్ ని ఒక క్రిమినల్ గా చూస్తున్నారు ఎందుకు అలా అంటే ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో ప్రతి ఒకటి ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. మొబైల్ టీవీ కంప్యూటర్ సీసీటీవీ ఫుటేజ్ జీవితంలో ఇంటర్నెట్ ఒక భాగమైపోయింది. కానీ ఇంటర్నెట్ నుండి మనం కాపాడుకోవడం పెద్ద కష్టమై పోయింది.అదే ఇంటర్నెట్ నీ ఆసరాగా తీసుకొని మన వరకు చేరుకున్నారు పెద్దపెద్ద బడా కంపెనీలకు చెమటలు పట్టిస్తున్నారు అయితే వాళ్లే anonymous    

Realme Mobile Related  Posts:

How to Realme U1 Pattern, pin, password,and hard reset

How to realme c1 pattern,pin,password,and hard reset

How to RealMe 3 Pattern,pin, password,and hard reset

How to Realme 2 Pattern,pin, password,and hard reset

How toRealme 2pro Pattern,pin, password,and hard reset

How to Realme 1 Pattern,pin, password,and hard reset


    Samsung Mobile Related Posts:

How to Sumsung m10 Pattern,pin, password,and hard reset

How to Sumsung m20 Pattern,pin, password,and hard reset

How to Sumsung m30 Pattern,pin, password,and hard reset

How to Sumsung a50 Pattern,pin, password,and hard reset

How to Sumsung a5 Pattern,pin, password,and hard reset

How to Sumsung j6 Pattern,pin, password,and hard reset

How to Sumsung j7 Pattern,pin, password,and hard reset

How to Sumsung j7 pro Pattern,pin, password,and hard reset


Oppo Mobile Related Posts:

How to Oppo f9 Pattern,pin, password,and hard reset

How to Oppo f9 pro Pattern,pin, password,and hard reset

How to Oppo f5 Pattern,pin, password,and hard reset

How to Oppo f11 Pattern,pin, password,and hard reset

How to Oppo f11 pro Pattern,pin, password,and hard reset

How to Oppo f1 Pattern,pin, password,and hard reset

How to oppo f1 pro Pattern,pin, password,and hard reset


Vivo Mobile Related posts:

How to vivo v9 pattern,pin,password,and hard reset

How to vivo v9pro pattern,pin,password,and hard reset

How to vivo v11 pattern,pin,password,and hard reset 

How to vivo v11pro pattern,pin,password,and hard reset 

How to vivo v15 pattern, pin,password,and hard reset

How to vivo v15pro pattern,pin,password,and hard rest

Leave a Comment