హ్యాకర్ అవ్వడం ఎలా? || Hacking In Telugu

హ్యాకర్ అవ్వడం ఎలా? || Hacking In Telugu
Share this:
నేటి ఆధునిక సమాజంలో హ్యాకర్ ని ఒక క్రిమినల్ గా చూస్తున్నారు ఎందుకు అలా అంటే ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో ప్రతి ఒకటి ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. మొబైల్ టీవీ కంప్యూటర్ సీసీటీవీ ఫుటేజ్ జీవితంలో ఇంటర్నెట్ ఒక భాగమైపోయింది. కానీ ఇంటర్నెట్ నుండి మనం కాపాడుకోవడం పెద్ద కష్టమై పోయింది.అదే ఇంటర్నెట్ నీ ఆసరాగా తీసుకొని మన వరకు చేరుకున్నారు పెద్దపెద్ద బడా కంపెనీలకు చెమటలు పట్టిస్తున్నారు అయితే వాళ్లే anonymous    

Read more